Телеханский д/с № 3

«Беларускае адзенне Iвацэвiцкага краю»